P5: SIMETRIA

 Lletres, números, imatges que es transformen gràcies al mirall.

FOTOS