English time!
Els alumnes de P4 estem estudiant la roba en anglès i ens hem vestit amb roba molt i molt gran!

P4 pupils are studying clothing in English and we have worn enormous clothes!